OŠ Pod goro, Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice; 03 757 29 50

OŠ POD GORO

OŠ POD GORO

Slovenske Konjice

OŠ POD GORO

Slovenske Konjice

Rad bi se povzpel.

Pa sem zakoreninjen.

Na dnu bom začel.

Maruša Prapotnik

NOVICE

Prvi šolski dan v novih prostorih

Prvi šolski dan v novih prostorih

Pouk je danes normalno stekel. Otroci so veseli in so povedali, da se v novih prostorih dobro počutijo. Ravnateljica je učence zjutraj prišla pozdravit na Slomškovo ulico in v župnišče ter jim zaželela prijetno počutje in uspešno delo v nadomestnih prostorih, več pa...

FLL ekipa uspešno v finale odprtega državnega prvenstva regije Adria

FLL ekipa uspešno v finale odprtega državnega prvenstva regije Adria

FIRST LEGO LEAGUE ekipa se v letošnji sezoni, imenovani SUPER E ukvarja s problemi v zvezei z energijo. Člani ekipe razvijajo inovativni projekt, s katerim želijo rešiti problem onesnaževanja okolja ob proizvajanju električne energije s sončnimi celicami. S pomočjo...

OBVESTILA

VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED V ŠOLSKO LETO 2023-24                                                                                                                                                      Postopek vpisa                                                                 ...

Prvi šolski dan

Bliža se 1. šolski dan, zato vam v nadaljevanju posredujemo nekaj informacij:   V šolo lahko pridejo samo zdravi otroci. Pomembno je, da so starši seznanjeni s simptomi in znaki bolezni COVID-19 in ob pojavu simptomov in znakov pravilno ukrepajo. V želji, da...

OBVESTILA V ČASU DELA NA DALJAVO

SVETOVALNA SLUŽBA

Hišni red s prilogami ob ponovnem vračanju vseh učencev šole

HIŠNI RED V ČASU COVID-19 SPLOŠNI DEL Posodobljen Hišni red za zagotavljanje dela v času COVID-19 Osnovne šole Pod goro Slovenske Konjice velja od 22. 2. 2021 do preklica. Dokument velja za vse enote šole, in sicer za matično šolo, PŠ Špitalič, PŠ V parku. V Hišnem...

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je pisno preverjanje znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo...

Dostopnost
//