OŠ Pod goro, Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice; 03 757 29 50

OŠ POD GORO

OŠ POD GORO

Slovenske Konjice

OŠ POD GORO

Slovenske Konjice

Rad bi se povzpel.

Pa sem zakoreninjen.

Na dnu bom začel.

Maruša Prapotnik

NOVICE

Z veliko mero truda in znanja do dveh zlatih priznanj

Z veliko mero truda in znanja do dveh zlatih priznanj

Devetošolka Vita Kampuš je v tem šolskem letu z dodatnimi urami tako v šoli kot tudi doma poglabljala znanje slovenščine in zgodovine. Na vseh stopnjah tekmovanj je prepričljivo dokazovala, da je pot do uspeha mogoče doseči z marljivostjo, voljo, razgledanostjo in...

Delavnice Likovno snovanje 1 in 2 v Špitaliču

Delavnice Likovno snovanje 1 in 2 v Špitaliču

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje 1 in 2, so z učiteljico Andrejo Blimen Majcen v dveh zaporednih vikendih v aprilu izvedli likovne delavnice  na OŠ Špitalič. Tja so se odpravili peš čez Konjiško goro, kjer so tudi prespali. Družbo so jim delali...

Tabor s Kity v Špitaliču

Tabor s Kity v Špitaliču

Dva vikenda v aprilu so se učenci četrtih razredov odpravili peš do Špitaliča v spremstvu učiteljice Mateje Slapnik in terapevtske psičke Kity, ki sta že vrsto let članici društva Tačke pomagačke. Do šole v Špitaliču so potrebovali približno dve uri in pol sproščenega...

OBVESTILA

Nacionalno preverjanje znanja 2022

V mesecu maju poteka nacionalno preverjanje znanja (dalje NPZ) za učence 6. in 9. razredov.   NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2022

Obvezni izbirni predmeti

Izbirni predmeti so priložnost, da učenec ob lastni izbiri teh predmetov poudari in razvije svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokaže.  Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec ima možnost...

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del programa, ki jih glede na interese, želje in zmožnosti, učenci izberejo sami. Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo eno ali dve uri izbirnih predmetov na teden ali pa se za obiskovanje...

VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED

Postopek vpisa Vpis v 1. razred osnovne šole ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13, 46/16 - ZOFVI-L, 49/16 - popr.). Vpis V mesecu februarju vpisujemo otroke v 1. razred osnovne...

OBVESTILA V ČASU DELA NA DALJAVO

SVETOVALNA SLUŽBA

Hišni red s prilogami ob ponovnem vračanju vseh učencev šole

HIŠNI RED V ČASU COVID-19 SPLOŠNI DEL Posodobljen Hišni red za zagotavljanje dela v času COVID-19 Osnovne šole Pod goro Slovenske Konjice velja od 22. 2. 2021 do preklica. Dokument velja za vse enote šole, in sicer za matično šolo, PŠ Špitalič, PŠ V parku. V Hišnem...

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je pisno preverjanje znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo...

Dostopnost
//