Skoči na glavno vsebino

Na podlagi 68. Člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) Osnovna šola Pod goro, Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice, objavlja naslednjo namero o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo_20231122_103236

Dostopnost
//