Skoči na glavno vsebino

Projekt Sciencing Europe izhaja iz razvoja evropskega stebra socialnih pravic in priporočil Evropskega sveta z dne 22. maja 2018 ter želi svoja prizadevanja usmeriti v spodbujanje skupnih vrednot, zaščito ali socialno vključenost in predvsem v boj proti osipu v šoli.

Potrebe:

 • Spopadanje s stopnjo zgodnjega opuščanja šolanja, in sicer z večjo vključenostjo učencev v izobraževalne procese in krepitvijo njihove motivacije.
 • Poglobiti znanja in spretnosti učiteljev za spodbujanje inovacij v izobraževanju.
 • Boj proti pomanjkanju socialne vključenosti v izobraževalnih ustanovah.
 • Izboljšati izobraževalno oskrbo učencev s posebnimi potrebami.

 

V projektu stremimo k doseganju naslednjih CILJEV:

 • Povečati vključenost učencev in njihovih družin v izobraževalni proces z odprtimi, inovativnimi in lastnimi strategijami 21. stoletja, ki krepijo kompetence učenja za učenje in ki prispevajo k zmanjšanju stopnje zgodnjega opuščanja šolanja.
 • Razviti učinkovite in uspešne programe usposabljanja, ki jih je mogoče nadgraditi in zlahka razširiti ter ki vsaki izobraževalni ustanovi zagotavljajo strategije za razvoj spretnosti na področjih STEM.
 • Spodbujati socialno vključevanje invalidov in oseb, ki jim grozi socialna izključenost, ter jih upoštevati kot jedro naših ukrepov in pedagoških zasnov okoli projekta, pri čemer razvijamo gradiva za usposabljanje, ki olajšajo pedagoško skrb za to skupino učencev.

 

Po drugi strani je projekt namenjen izobraževalni skupnosti (učencem, učiteljem in družinam) in drugim bližnjim izobraževalnim ustanovam. V projekt želimo vključiti več kot 15.000 ljudi, pri čemer se pričakuje, da se bo to število z izvajanjem projekta eksponentno povečalo z izvajanjem glavnih produktov projekta v novih izobraževalnih centrih, upoštevajoč, da ima projekt veliko možnosti za razširitve.

V želji po najvišji kakovosti, ki bo koristila projektu, je bil izveden ambiciozen postopek izbire partnerjev, pri čemer so bile izbrane strateške institucije iz Španije, Slovenije, Latvije, Nemčije, Srbije in Litve, strokovnjaki z različnih področij projekta ter predstavnikov odličnosti iz različnih okolij in delovnih področij.

Na tej podlagi bodo med drugim izvedene naslednje DEJAVNOSTI:

 • Ustvarjanje skupnih učnih prostorov, odprtih za skupnost, s postavitvijo nadzorovanih rastlinjakov.
 • Ustvarjanje kakovostnih izobraževalnih vsebin z uporabo virtualne resničnosti s 360° posnetki in razširjene resničnosti.
 • Oblikovanje in razvoj dveh programov usposabljanja didaktične narave, ki se osredotočata na vsakega od dveh predhodnih rezultatov.
 • Akademska znanstvena študija okoli uporabe teh dveh programov usposabljanja.
 • Razvoj filma o projektu, okolju in evropski kulturni dediščini za planetarij in 360° platforme, kot sta YouTube 360° ali virtualna resničnost.

Podobno velja za METODOLOGIJO, ki se bo uporabljala pri projektu in bo temeljila na preglednosti in vključevanju čim večjega števila predstavnikov različnih skupin, demokratičnih procesih in horizontalni hierarhiji, omogočanju različnih strategij upravljanja in skupinsega dela.

REZULTATI in UČINKI, ki naj bi bili doseženi, so:

 • Zmanjšanje stopnje osipa med učenci in izboljšanje njihovega odnosa do procesa poučevanja in učenja.
 • Krepitev izobraževalne in socialne vključenosti, ki prispeva k pravičnejši in bolj enakopravni družbi.
 • Izboljšanje pedagoške prakse, povečanje inovativnosti in ustvarjalnosti s pomočjo elektronskih metodologij, ki spodbujajo izboljšanje izobraževalnih procesov.
 • Projekt želi prispevati k procesu prenove partnerskih izobraževalnih ustanov in se odzvati na potrebe, ki zahtevajo inovativne in nove pristope, s ciljem doseči izobraževalno odličnost in kakovost, ki ju zahteva Evropska unija.

Uporabne datoteke in povezave:

SCIENCING_EUROPE_ZA UCENCE

Obrazec_prijava_drzava

Obrazec_prijava_projekt

 

 

 

Dostopnost
//