Skoči na glavno vsebino

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno- izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku, in je namenjena učencem  od 1. do vključno 5. razreda. Na šoli poteka podaljšano bivanje od 11.10 do predvidoma 16.10. Učenci se vanj vključijo prostovoljno s  pisno prijavo staršev. Cilje podaljšanega bivanja predpisuje Nacionalni koncept in jih dosegamo z različnimi dejavnostmi:

 • kosilo,
 • sprostitvene dejavnosti,
 • samostojno učenje,
 • ustvarjalno preživljanje časa.
 • Vsak odhod iz podaljšanega bivanja morajo učenci sporočiti učitelju.
 • V primeru, da vaš otrok odide iz podaljšanega bivanja prej kot običajno, ali po njega pride druga oseba, kot je navedeno v prijavnici, to pisno sporočite učitelju podaljšanega bivanja.
 • Domače naloge bodo učenci pisali predvidoma od 13.00 do 14.00. Za domačo nalogo ni odgovoren učitelj podaljšanega bivanja, temveč otrok in starši.
 • Če bomo v času podaljšanega bivanja na igrišču, telovadnici ali drugih prostorih šole, bo na vratih učilnice obvestilo.
 • Starše prosimo, da ob prevzemu otroka počakajo pred razredom.
 • Starši ste dolžni upoštevati čas odhoda otroka iz podaljšanega bivanja, ker se na osnovi podatkov, navedenih v prijavnicah, skupine združujejo.

KOSILO

Učenci, vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo in popoldansko malico. Navajajo se na kulturno hranjenje in vedenje pri mizi.

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

Učenci se sprostijo po rednem pouku, se pogovarjajo, odidejo k interesnim dejavnostim, obiščejo šolsko knjižnico, občasno uporabljajo tudi IKT, gredo na sprehod, se igrajo različne igre v razredu ali na šolskem igrišču. Učenci si aktivnosti izbirajo sami in niso neposredno vodeni.

SAMOSTOJNO UČENJE

Namenjeno je navajanju učencev na samostojno učenje. Učijo se načrtovati svoje delo in upoštevati navodila. Pri tem se naučijo uporabljati različne vire in iskati/nuditi pomoč.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

Namenjeno je razvedrilu, sprostitvi in počitku. Izvajajo se različne vsebine po izbiri učencev.

NAPOTKI ZA STARŠE

 • Vsak odhod iz podaljšanega bivanja morajo učenci sporočiti učitelju.
 • V primeru, da vaš otrok odide iz podaljšanega bivanja prej kot običajno, ali po njega pride druga oseba, kot je navedeno v prijavnici, to pisno sporočite učitelju podaljšanega bivanja.
 • Domače naloge bodo učenci pisali predvidoma od 13.00 do 14.00. Za domačo nalogo ni odgovoren učitelj podaljšanega bivanja, temveč otrok in starši.
 • Če bomo v času podaljšanega bivanja na igrišču, telovadnici ali drugih prostorih šole, bo na vratih učilnice obvestilo.
 • Starše prosimo, da ob prevzemu otroka počakajo pred razredom.
 • Starši ste dolžni upoštevati čas odhoda otroka iz podaljšanega bivanja, ker se na osnovi podatkov, navedenih v prijavnicah, skupine združujejo.
Dostopnost
//