Svetovni dan Zemlje praznujemo vsako leto 22. aprila, vse od leta 1970, torej je letošnji 50 po vrsti. Na ta dan opozarjamo na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo.
Letošnji Svetovni dan Zemlje poteka v znamenju podnebnih sprememb, ki se kažejo tudi na področju voda, njihovem pomanjkanju ali presežkih, ki lahko ogrožajo celo človeška življenja.
Vode so odličen vir blaženja podnebnih sprememb. Voda je naš najdragocenejši naravni vir in zato moramo z njo ravnati kar se da odgovorno.

O vodi je ob filmu Žejni planet (še 2 dni ga najdete na povezavi https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li )
razmišljala sedmošolka Zoja Zorc.

Poročilo o filmu Žejni svet pri zgodovini

//