Skoči na glavno vsebino

Domu kulture Slovenske Konjice je bila izvedena zaključna konferenca projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki ga izvaja Mladinski svet Občine Slovenske Konjice in je sofinanciran s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Udeležile so se je delegacije iz petih OŠ: OŠ Pod goro, OŠ Zreče, OŠ Loče, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica in OŠ Ob Dravinji. Konference so se udeležili tudi aktivisti in aktivistke iz različnih kulturnih in etničnih skupin: prof. dr. Martin Berishaj in Hazbije Bytyqi za albansko tematiko, Jasmina Ahmetaj, Monika Sandreli in Sandi Horvat za romsko tematiko, Mitja Blažič in Martin Gramc za LGBT tematiko, Vladimíra Butolen in Zack Bevelacqua za imigrantsko tematiko ter Marija Kukovič za re-integracijo od drog ozdravljenih odvisnikov in odvisnic.

MAMD skupinska zaključna Large - Kopija

Uvodni govor je imel prof. dr. Martin Berishaj, dekan na Fakulteti za zunanjo politiko in diplomacijo na Univerzitetnem kolegiju »Victory« v Prištini na Kosovem. Sledile so predstavitve dela otrok v sklopu mandata mladega ambasadorja oziroma ambasadorke medkulturnega dialoga iz vseh omenjenih osnovnih šol. Mladi so izbirali različne načine predstavitev svojega razmišljanja. V času premora je za zakusko poskrbela Romani kafenava – Romska restavracija iz Maribora, ki se je predstavila kot projektni primer dobre prakse zaposlovanja Romov in Rominj in senzibilizacije okolja za romsko kulturo.

V zadnjem delu konference sta potekali dve aktivnosti. »Stopi v moj svet« je bila aktivnost, kjer so se mladi lahko pogovarjali z imigrantoma iz Amerike in Češke, Romom, ozdravljeno odvisnico od drog in istospolno usmerjenim moškim in tako pod vprašaj postavili številne predsodke in stereotipe. Za vodstva in predstavnice šol ter za ostale aktiviste in aktivistke pa je potekala okrogla miza »Analiza stanja in potrebe po uporabni medkulturni vzgoji v osnovni šoli«. Govora je bilo o tem, kako naprej, kar se tiče vzgoje otrok za medkulturnost. Podanih je bilo več predlogov. Vsi so se strinjali, da je dela še veliko in da bodo s sodelovanjem med formalnim in neformalnim sektorjem krepili medkulturne kompetence pri mladih tudi v bodoče.

Karmen Kukovič, vodja projekta MAMD

Dostopnost
//