Skoči na glavno vsebino

Začne se postopno uvajanje prvega tujega jezika (angleščina) v 2. razredu.

Na podlagi Javnega razpisa za vključitev osnovnih šol v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole v šolskem letu 2015/16 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bila Osnovna šola Pod goro izbrana med prijavljenimi šolami.

Prvi tuj jezik kot neobvezni izbirni predmet (angleščina) se bo v 1. razredu izvajal v skladu z Zakonom o osnovni šoli in v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Učenci 1. in 2. razreda bodo tako imeli dve uri pouka tedensko več.

V 4. in 5. razredu se bosta kot neobvezna izbirna predmeta izvajala nemščina in šport.

Ravnateljica: Darja Ravnik

Dostopnost
//