Skoči na glavno vsebino

Za šolsko leto 2014/15 so bili glede na število učencev izbrani naslednji izbirni predmeti, ki jih izvajamo v tem šolskem letu:

Predmet

Genetika /i/

Glasbeni projekt /i/

Izbrani šport /i/

Likovno snovanje 1 /i/

Likovno snovanje 2 /i/

Likovno snovanje 3 /i/

Multimedia /i/

Načini prehranjevanja /i/

Nemščina I /i/

Obdelava gradiv: kovine /i/

Obdelava gradiv: les /i/

Poskusi v kemiji /i/

Računalniška omrežja /i/

Rastline in človek /i/

Sodobna priprava hrane /i/

Španščina I /i/

Španščina II /i/

Španščina III /i/

Šport za sprostitev /i/

Šport za zdravje /i/

Turistična vzgoja /i/

Urejanje besedil /i/

Vezenje: Slikarski, marjetični in gobelinski vbodi (i)

Dostopnost
//