Skoči na glavno vsebino

SEMINARSKA NALOGA KOT CELOTA
mora izgledati približno tako:

NASLOVNICA
1. KAZALO (seminarska naloga mora vsebovati kazalo vsebine, kazalo slik, in kazalo tabel)
2. UVOD
3. JEDRO
4. ZAKLJUČEK
5. VIRI IN LITERATURA (Na koncu navedemo vso uporabljeno literaturo in vire. Napišemo jih po abecedi avtorjev oziroma naslovov.)

VELIKOST
Velikost lista je A-4 format.

RAZDALJA MED VRSTICAMI
Tipkamo z razmakom ena in pol. (kako nastavimo razmak)

PISAVA
Times new Roman ali Arial, velikost 12.

ŠTEVILČENJE STRANI
Številčenje strani mora biti zaporedno z arabskimi številkami na sredini spodnjega dela strani.
Naslovnice ne številčimo! (kako nastavimo številčenje strani)

ŠTEVILČENJE IN POUDARJANJE POGLAVIJ
Števičenje poglavij naj bo z arabskimi številkami. 
Sistem številčenja naj izgleda približno takole: (klikni za ogled uporabe orodja)

1.  POGLAVJE1 (GLAVNI NASLOV)
1.1  PODPOGLAVJE1 (PODNASLOV)
1.1.1  PODPODPOGLAVJE1 (PODPODNASLOV)
2.  POGLAVJE2
2.1  PODPOGLAVJE2
2.2  PODPOGLAVJE3
.
.
.

TABELE IN SLIKE
Naslove tabel pišemo nad njimi. (primer)
Naslove slik pišemo pod njimi. (primer)
Grafe označimo s celo besedo GRAF. (primer)
Vse tabele, grafe in slike številčimo z arabskimi številkami.

Dostopnost
//