OŠ Pod goro, Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice; 03 757 29 50

OŠ POD GORO

OŠ POD GORO

Slovenske Konjice

OŠ POD GORO

Slovenske Konjice

Rad bi se povzpel.

Pa sem zakoreninjen.

Na dnu bom začel.

Maruša Prapotnik

NOVICE

Šolska zmagovalka Plakata miru je Eva Kovač Jug

Šolska zmagovalka Plakata miru je Eva Kovač Jug

Lions klub Konjice je bil letos že devetnajstič zapored pokrovitelj in organizator akcije Plakat miru, ki se odvija v sklopu 35. Lions mednarodnega natečaja za mirovni plakat 2022/2023, z naslovom »Naj te vodi sočutje« (»Lead With Compassion«). Lions klubi širom po...

Likovne delavnice v Špitaliču

Likovne delavnice v Špitaliču

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje, so sodelovali na dvodnevni likovni delavnici, ki jo je učiteljica Andreja Blimen Majcen izvedla na naši podružnici v Špitaliču. Tam so tudi prespali. Ustvarjali so Plakat miru pod naslovom »Naj te vodi sočutje«...

Obisk Centra Noordung

Obisk Centra Noordung

24. oktobra so se osmošolci na poti v CŠOD Bohinj ustavili še v Vitanju v Centru Noordung. Tam so podrobneje spoznali delo in revolucionarne ideje Hermana Potočnika Noordunga, ob strokovni razlagi so si ogledali stalno razstavo o pomembnih astronomskih odkritjih ter...

OBVESTILA

Obvezni izbirni predmeti

Izbirni predmeti so priložnost, da učenec ob lastni izbiri teh predmetov poudari in razvije svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokaže.  Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec ima možnost...

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del programa, ki jih glede na interese, želje in zmožnosti, učenci izberejo sami. Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo eno ali dve uri izbirnih predmetov na teden ali pa se za obiskovanje...

VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED

Postopek vpisa Vpis v 1. razred osnovne šole ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13, 46/16 - ZOFVI-L, 49/16 - popr.). Vpis V mesecu februarju vpisujemo otroke v 1. razred osnovne...

Nujno obvestilo – karantene in izobraževanje na daljavo

Spoštovane starši in zaposleni,Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj...

OBVESTILA V ČASU DELA NA DALJAVO

SVETOVALNA SLUŽBA

Izbirni predmeti za 2021/2022

V eAsistentu bodo odprte prijave na izbirne predmete, in sicer na neobvezne izbirne predmete (od 4. do 6. razreda) in obvezne izbirne predmete (od 7. do 9. razreda). Prijave bodo potekale od ponedeljka, 19. 4. 2021 do ponedeljka 26. 4. 2021.  V spodaj priloženih...

NPZ Pilotno e-testiranje

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v 6. in 9. razredu, ki bo potekalo v mesecu maju, naj bi letos pisali v klasični obliki (na papirju), vendar moramo biti zaradi negotove situacije pripravljeni tudi na možnost izvedbe v elektronski obliki. Zato se morajo učenci...

Dostopnost
//