Skoči na glavno vsebino

noc splet

Noč branja bomo začeli z Uricami medkulturnega dialoga, še posebej se bomo dotaknili romske kulture. Gre za projekt Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki ga izvaja Mladinski svet Občine Slovenske Konjice. Govorili bomo o medkulturnem dialogu, razjasnjeni bodo pojmi diskriminacija, asimilacija, integracija, stereotip, predsodek ter aktivno in pasivno (ne)sprejemanje različnosti. Delavnice so informativnega značaja, spodbujajo kritično razmišljanje in informirajo o človekovih pravicah in romski skupnosti. Izvajalka delavnic bo pedagoginja Karmen Kukovič, kot gostja pa se bo pridružila predstavnica romske skupnosti, Monika Sandreli.

Učenci zadnjega triletja se lahko udeležite tudi samo delavnice. Prijavite se v knjižnici.

 

Dostopnost
//