Skoči na glavno vsebino
 1. Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. V Sloveniji ga izvajamo od leta 1996  v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.. V program so vključene številne osnovne šole, vrtci, domovi CŠD, srednje šole in nekatere fakultete.
 2. Program temelji na metodologiji sedmih korakov. Ti so
  1. korak: vzpostavitev eko- odbora.
  2. korak:  analiza stanja v okolju
  3. korak: izpolniti eko- akcijski načrt šole
  4. korak: nadzor in ocenjevanje
  5. korak: vključevanje okoljskih  vsebin v učne načrte
  6. korak:
  7. korak:podpis ekolistine                                                                                                   
 3. Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in postane del življenja.Drugi cilji so še npr. uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, razvijati pozitivne medosebne odnose, spodbujati večjo kreativnost, ustvarjalnost, povezovati ekošole v Sloveniji.

Slovenska Ekošola za boljšo prepoznavnost uporablja svoj znak/logotip, ki je uradni znak organizacije Ekošola.

Ekosola logotip marec 2011

Naša šola je  šolskem letu 1997/1998 opravila vse korake in slovesno podpisala ekolistino in se vključila v mednarodni projekt Ekošola kot način življenje.

Vsako leto šola, ki izpolni vse dejavnosti, ki so povezane z ekoakcijskim načrtom šole, pridobi zeleno zastavo, ki velja za enega najbolj uglednih okoljskih znakov.

eko12

Naša šola je vsako leto potrdi pridobitev zelene zastava. Tudi v šolskem letu 2013/ 2014 nam je uspelo! VSEM UČENCEM IN UČITELJEM ISKRENE ČESTIT!

Imamo pa še poseben znak ekošole- to je ekočebelica. Čebele veljajo za živali, ki so izredno delavne, predane lastnim in skupnim nalogam. Čebele so izredno pomembne pri opraševanju rastlin, saj brez čebel ni hrane. Seveda pa je potrebno tudi poudariti pomen čebeljih pridelkov kot zdrave in varne prehrane. Vendar zaradi veliko uporabe pesticidov se dogaja, da čebele v velikem številu umirajo. Zato se moramo vsi skupaj truditi za ohranitev čebel.

cebela mala

 

Dostopnost
//