Skoči na glavno vsebino

eTwinning je akcija programa Vseživljenjsko učenje, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

V akciji sodeluje danes že več kot 100.000 učiteljev. Ti sodelujejo v mednarodnih šolskih dejavnostih, ki vključujejo več kot 60.000 šol iz 32 evropskih držav. eTwinning je bil zasnovan kot orodje za učitelje za iskanje partnerjev, a se je po petih letih obstoja razvil v raznovrstno evropsko skupnost poučevanja in učenja.

Namen akcije je vzpostavitev neformalnih partnerstev in projektov sodelovanja med sodelujočimi evropskimi šolami na kateremkoli predmetnem področju in to brez večji obvez, ki jih ponavadi prinaša dolgoročno sodelovanje v okviru drugih projektov (npr. Comenius projekti).

Osrednje orodje je eTwinning portal www.etwinning.net. Evropski eTwinning portal je napredna večjezična spletna stran, ki nudi učiteljem številna orodja za projektno delo, vključno z iskalnikom partnerjev, varnim delovnim okoljem ter primeri projektov, ki so učiteljem in učencem v pomoč pri oblikovanj svojih projektov.

eTwinning pomaga šolam na evropski ravni in nacionalni ravni. Na evropski ravni je kontaktna točka Central Support Service v Bruslju (CSS).  Na nacionalni ravni so podporne točke za eTwinning Nacionalne svetovalne službe (NSS). V Sloveniji ima vlogo NSS Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS.

V šolskem letu 2010/ 11 smo na šoli vstopili v eTwinning, vključili smo se v projekt z naslovom Medkulturni dialog s pravljicami, igro in umetnostjo (Intercultural dialogue through fairy tales, drama and art).

V projektu je sodelovalo 35 šol iz 33 evropskih držav.

V projektu smo z učenci s pomočjo IKT tehnologije v angleščini predstavili svojo kulturo in kraj, prevedli slovensko narodno pravljico (koroško ljudsko pravljico Mojca Pokrajculja) v angleščino, ustvarjali na temo te pravljice in drugih pravljic, konec šolskega leta pa so učenci v okviru angleškega gledališkega krožka z mentorico Edito Drozg uprizorili švedsko pravljico “Prince Hat under the Ground” . Prevedene pravljice vseh sodelujočih držav so skupaj z risbicami objavljene v elektronski knjigi.

Projekt je celoleten, torej se  projektne aktivnosti vključujejo v izobraževalni proces skozi vso leto.

Projekt je namenjen tako mlajšim kot tudi malo starejšim učencem.

Sledili smo projektnemu načrtu, ki je zastavljen za vse sodelujoče države, vendar smo na šoli projekt še nadgradili in ga uporabili na mnoge načine, tudi na prireditvah in v okviru noči branja.

 

Z mednarodnimi projekti želimo uresničevati dolgoročne cilje, kot sta večjezičnost in medpredmetno povezovanje.

Na portalu projekta (http://new-twinspace.etwinning.net/web/p33338/) se nahajajo vse aktivnosti tega projekta.

Dostopnost
//