Skoči na glavno vsebino

NOMAGO

6.45 Sojek − Špitalič − Konjiška vas − Slov. Konjice − OŠ Pod goro.

13.35 OŠ Pod goro v smeri za Sojek.

6.35 (Anda) Sp. Grušovje – Tepanje – Dobrnež – OŠ Pod goro.

13.50 (Nomago) OŠ Pod goro v smeri za Sp. Grušovje.

6.25 Kamna Gora − Slov. Konjice − OŠ Pod goro.

14.30 OŠ Pod goro v smeri za Kamno Goro.

Redne linje 

Sl. Konjice − Oplotnica ob 14.20  

Sl. Konjice − Tepanje − Sp. Grušovje ob 14.20   

Sl. Konjice − Sojek ob 14.20   

Sl. Konjice − Vrhole ob 14.20   

Sl. Konjice − Ulipi ob 13.05, 14.24 in ob 15.10 

ANDA

SKLOP 1 

RELACIJA: BRDO – DOBRNEŽ (kapela) – VEŠENIK – VEŠENIK (Dinos) – OŠ OB DRAVINJI – OŠ POD GORO 

Odhod v šolo ob 6.40 Brdo – Dobrnež (kapela) – Vešenik – Vešenik (Dinos) – OŠ Ob Dravinji – OŠ Pod goro. 

Odhod iz šole ob 13.45 OŠ Pod goro – 13.50 OŠ Ob Dravinji − Vešenik (Dinos) – Vešenik – Dobrnež (kapela) – Brdo. 

RELACIJA: ŠKALCE – ŠKALCE (križ) – OŠ OB DRAVINJI 

Odhod v šolo ob 6.50 Škalce – Škalce (križ) – OŠ Ob Dravinji. 

Odhod iz šole ob 14.00 OŠ Ob Dravinji – Škalce (križ) – Škalce. 

RELACIJA: BREG (Klinc) – BREG (Prežigal) – NOVA VAS – NOVA VAS (križ) – SP. PRISTAVA – OŠ POD GORO – OŠ OB DRAVINJI 

Odhod v šolo ob 7.05 Breg (Klinc) – Breg (Prežigal) – Nova vas – Nova vas (križ) – Sp. Pristava – OŠ Pod goro – OŠ Ob Dravinji. 

Odhod iz šole ob 13.10 OŠ Pod goro – Breg (Klinc) – Breg (Prežigal) – Nova vas – Nova vas (križ) – Sp. Pristava. 

Odhod iz šole ob 14.15 OŠ Pod goro – OŠ Ob Dravinji – Breg (Klinc) – Breg (Prežigal) – Nova vas – Nova vas (križ) – Sp. Pristava. 

SKLOP 2 

RELACIJA: VEŠENIK (novo naselje) – GABROVNIK (kapela) – GABROVNIK (križ) – ZG. BEZINA (Dom krajanov) – BARBARA (smer Gračič) – BARBARA – SP. BEZINA – OŠ OB DRAVINJI – OŠ POD GORO 

Odhod v šolo ob 6.25 Vešenik (novo naselje) – 6.30 Gabrovnik (kapela) – Gabrovnik (križ) – Zg. Bezina (Dom krajanov) – Barbara (smer Gračič) – Barbara – OŠ Ob Dravinji. 

Odhod v šolo ob 6.40 Bezina – OŠ OB Dravinji – OŠ Pod goro. 

Odhod iz šole ob 13.55 OŠ Pod goro – 14.00 OŠ Ob Dravinji – Sp. Bezina. 

Odhod iz šole ob 14.10 OŠ Ob Dravinji – Gabrovnik (kapela) – Gabrovnik (križ) – Zg. Bezina (Dom krajanov) – Barbara (smer Gračič) – Barbara – Sp. Bezina.

RELACIJA: ZEČE (kapela) – GRUNTNER – OŠ POD GORO 

Odhod v šolo ob 7.00 Zeče (Rutnik) – Zeče (Jevšenak) – Zeče (Križnič) – OŠ Pod goro.

Odhod iz šole ob 13.45 OŠ Pod goro – v smeri Zeče.

RELACIJA: POLENE – POLENE (Emy) – OŠ POD GORO – OŠ OB DRAVINJI. 

Odhod v šolo ob 7.05 Polene – Polene (Emy) – OŠ Pod goro – OŠ Ob Dravinji. 

SKLOP 3 

RELACIJA: PRELOGE (Danica) – PRELOGE (Plod) – SP. GRUŠOVJE 1 (zgoraj) – SP. GRUŠOVJE (Skrbiš) – SP. GRUŠOVJE 2 – SP. GRUŠOVJE 3 – SP. GRUŠOVJE 4 – PEROVEC – DRAŽA VAS (Marguč) – TEPANJE – DOBRNEŽ – OŠ OB DRAVINJI – OŠ POD GORO. 

Odhod v šolo ob 6.30 Preloge (Danica) – Sp. Grušovje 1 – Sp. Grušovje (Skrbiš) – Sp. Grušovje 2 – Sp. Grušovje 3 – Sp. Grušovje 4 – Perovec – Draža vas (Marguč) – Tepanje – Dobrnež – OŠ Ob Dravinji – OŠ Pod goro.

Odhod iz šole ob 13.50 (Nomago) OŠ Pod goro – OŠ Ob Dravinji – Dobrnež. 

SKLOP 4 – OŠ V PARKU 

RELACIJA: TEPANJE – SP. GRUŠOVJE – LIČNICA – SV. JERNEJ – ŠKALCE. 

Odhod v šolo ob 7.30 Tepanje – Sp. Grušovje – Sv. Jernej – Škalce − OŠ V Parku. 

Odhod iz šole med 14.30 in 14.45 OŠ V Parku – Škalce – Tepanje – Sp. Grušovje – Sv. Jernej.

Dostopnost
//