Skoči na glavno vsebino

Neobvezni izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del programa, ki jih glede na interese, želje in zmožnosti, učenci izberejo sami. Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo eno ali dve uri izbirnih predmetov na teden ali pa se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh ne odločijo.

V 4., 5. in 6. razredu ponujamo naslednje neobvezne izbirne predmete: nemščino (kot drugi tuji jezik), šport in računalništvo. 

Prijavljanje na neobvezne izbirne predmete bo potekalo preko eAsistenta (starši boste prejeli obvestilo). Če učenec izbirnega predmeta ne bo obiskoval, je potrebno v eAsistentu to označiti.

Opise predmetov skupaj z navodili za prijavo najdete v priloženi zloženki.

Zlozenka_neobvezni izbirni predmeti od 4 do 6_razreda

Dostopnost
//